Objavljeno May 6, 2020

Internacionalna privatna gimnazija Mostar

Planovi i programi
Nastavni plan i program za gimnazije u Bosni i Hercegovini oslanja se na dosadašnju školsku odnosno gimnazijsku odgojno-obrazovnu tradiciju BiH, slijedi suvremene međunarodne i domaće obrazovne dokumente, pedagoške standarde, školske zakone i postignuća u oblasti obrazovanja, uvažava Zajedničku jezgru za srednjoškolske programe u BiH, usvaja uspješna rješenja koja nude suvremeni gimnazijski programi u našem susjedstvu, osobito u Republici Hrvatskoj, te oni iz užega i širega europskog okruženje.

On na poseban način, u skladu sa suvremenim europskim preporukama i standardima, u prvi plan stavlja sposobnosti, potrebe i dobrobit učenika, njihov individualni i zajednički život u društvenoj zajednici.

Zato ovaj kurikulum naglasak stavlja na temeljna i korisna znanja, vještine, sposobnosti, vrijednosti, vrjednote i stavove, odnosno odgojne i obrazovne kompetencije koje nadilaze stjecanje formalnoga znanje nego učenike u gimnazijama potiču na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja svakodnevnih problema, razvoja kritičkoga mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija. Osobito izgradnje vlastite osobnosti i identiteta.
Kontaktirajte nas
Poruka je poslana. Javit ćemo vam se ubrzo.